Ezel

Ezel znajduje nagranie, na którym widać twarz czwartego dziecka Ramiza. Cengiz zaczyna się interesować przeszłością Ramiza.