Ezel

Mümtaz ryzykuje zdrowiem,, by spotkać się z Ömerem. Ali nadal dąży do zniszczenia Ramiza. To pragnienie jest tak silne, że stara się włączyć do swojego planu Cengiza i Ezela.