Ezel

Sedar i Ali odwiedzają drugą opiekunkę i mentorkę Ezela. Mert zajmuje się osieroconym dzieckiem. Eyşan wraca wspomnieniami do przeszłości.