Erynie

Lwów w przededniu wybuchu II wojny światowej. Napięcie zbliżającej się zagłady udziela się mieszkańcom. Na tyłach żydowskiej apteki zostaje zamordowane dziecko, Henio Pytka. Zwłoki odnajduje Zaremba. W mieście ujawniają się nastroje antysemick