Erynie

Okazuje się, że Anielka jest ona tylko ucharakteryzowana na dziecko, a faktycznie jest starsza. Popielski prosi ją o informacje na temat innych klientów lubiących rozrywki z dziewczynkami. W trakcie dalszego śledztwa Popielski otrzymuje inform