Erynie

Bójko informuje Popielskiego, że Renata z nim sypia i jest powiązana z Bekierskim. Tłumaczenia kochanki, uzasadniane brutalną przemocą i wymuszeniami, nie przynoszą rezultatów. Edward nie wierzy. Renata w desperacji ucieka. Bójko