Erynie

Bójko informuje Popielskiego, że Renata z nim sypia i jest powiązana z Bekierskim. Tłumaczenia kochanki, uzasadniane brutalną przemocą i wymuszeniami, nie przynoszą rezultatów. Edward nie wierzy. Renata w desperacji ucieka. Bójko bojąc się o swoje życie zdradza „Łysemu” tajemnicę gematrii i kwadratów magicznych. Są to liczby Charona, które pozwalają przewidzieć datę śmierci dowolnej osoby.