Erynie

Wrocław w 1946 roku jest światem po apokalipsie. Wydaje się, że przez zło skażeni są wszyscy. A jednak w ubogim mieszkaniu Popielskiego zjawia się ktoś wyjątkowy. Profesor Stefanus, człowiek bezwzględnie wierzący w ludzką ewolucję ku dobru. Przychodz