Erynie

Rok 1938. Komisarz Edward Popielski zostaje wyrzucony z lwowskiej policji. Chwilowo musi dorabiać jako korepetytor języka łacińskiego. Jego małoletni syn Jerzyk i kuzynka Leokadia Tchórznicka również zostają zmuszeni do obniżenia standa