Elif

Leman, wbrew Alev, postanawia porozmawiać z Jülide. Wychodzi z domu mówiąc, że idzie do znajomej Nalan. Alev jednak odkrywa jej podstęp i w ostatniej chwili powstrzymuje Leman. Parla jest wściekła na Asl i Kerema. Jedzie do firmy i robi A