Elif

Po rozmowie Jülide Şafak jest zupełnie rozbity. Nie rozumie, co wpłynęło na zmianę w zachowaniu Jülide. Leman jest zaniepokojona stanem syna. Alev dowiaduje się od Tufana, że groził Jülide. Asl i Melek poszukują pracy. Kerem nie radzi