Elif

Macide udaje się do dzielnicy, w której mieszka Melek na spotkanie ze swoim człowiekiem. Nie może uwierzyć własnym oczom, gdy widzi Melek i Elif idące ulicą. Kobieta wybiega na jezdnię i ledwo unika potrącenia przez samochód. W tym czas