Elif

Asl postanawia pomóc Melek w zapisaniu Elif do szkoły. Niestety, jej rozmowa z dyrektorem nie przynosi spodziewanych rezultatów. Sedat coraz bardziej naciska na Melek w kwestii meldunku. Podsłuchuje rozmowę Melek i Asl, po czym niestoso