Elif

Melek próbuje zapisać Elif do szkoły. Niestety okazuje się to niemożliwe bez dokumentów tożsamości. Melek jest załamana, nie ma pojęcia, jak powiedzieć o tym Elif, która tak bardzo cieszyła się na myśl o powrocie do szkoły. Şafak