Elif

Melek znajduje fragment plakatu z podobizną Elif. Mdleje z nadmiaru emocji, a wtedy plakat porywa wiatr. Nieprzytomną Melek odnajduje Şafak, który niezwłocznie informuje o tym Tülay i Jülide. Ocknąwszy się, Melek opowiada o tym, że z