Elif

Wszyscy są wstrząśnięci wieścią o pożarze w firmowym magazynie. Keremowi nie udaje się ukryć pożaru przed Macide, jednak w trosce o zdrowie matki stara się umniejszyć sprawę i ukrywa przed nią, jak wielkie ponieśli straty. Elif, która liczyła