Elif

Wspólna praca jeszcze bardziej zbliża do siebie Kerema i Süreyyę. Rana upokarza Tarka, gdy ten po raz kolejny błaga ją, żeby do niego wróciła. Doprowadzony do ostateczności Tark, oświadcza, że nie chce jej więcej widzieć. Parla rob