Elif

Domownicy są zaniepokojeni stanem Hümeyry, tylko skupiona na sobie Parla bagatelizuje sprawę, chociaż przy Macide i Keremie udaje zatroskaną. Reyhan źle się czuje, ukrywając matkę w swoim pokoju. Zamierza powiedzieć o wszystkim pani Macide, jedn