Elif

Reyhan jest głęboko dotknięta słowami Kerema, nie ma pojęcia, że to nieporozumienie. Kerem natomiast nie rozumie oziębłości dziewczyny. Leman za wszelką cenę próbuje zeswatać Şafaka. Mężczyzna jest coraz bardziej poirytowany zachowaniem matki.