Elif

Selimowi coraz trudniej ukryć swoją chorobę przed rodziną. Leyla namawia Melek na spotkanie z Yahyą pod pretekstem propozycji pracy. Selim wychodzi z domu i nie wraca. Rodzina jest bardzo zaniepokojona jego zniknięciem. Yusuf dowiaduje się od Elif o