Elif

Selim idzie na rozmowę w sprawie pracy. Melek namawia Sitare, aby spróbowała sił jako kucharka w szwalni. Kobieta jest bardzo podekscytowana, jednak Bahriye i Feraye nie podoba się ten pomysł. Murat podsłuchuje rozmowę Ayli, podczas któ