Elif

W drodze do domu Elif podejmuje kolejną próbę ucieczki. Dziewczynka znajduje schronienie w lesie, w chacie pewnego staruszka. Kiedy mężczyzna wychodzi z Elif, żeby zabrać ją na policję, Arzu ogłusza go i zabiera dziewczynkę. Policja wciąż nie