Elif

Yusuf za namową Elif zgadza się zamieszkać z rodziną Emiroglu. Leyla przyjmuje zaręczyny. To jednak tylko część jej planu, aby zdobyć serce Yusufa. Gonca podaje Arzu leki, od których stan kobiety stale się pogarsza. Gonca wysyła Cevahirowi lis