Elif

Elif sprowadza pomoc i Hasan zanosi Tugcze do rezydencji. Dziewczynka obwinia Elif o spowodowanie wypadku. Melek powoli wraca do zdrowia. Policja wypytuje o Veysela. Mężczyzna jest przekonany, że Arzu przekazała nagranie policji i jest teraz poszukiw