Elif

Yusuf jest zaniepokojony faktem powrotu Melek do pracy w szwalni. Asuman prosi Erkuta o pomoc. Mimo jej oczekiwań, mężczyzna wynajmuje dla niej i Inci pokój w hotelu. Do szwalni przychodzą urzędnicy. Każą Cevahirowi pokazać zezwolenie na dział