Elif

Murat podejmuje kolejną próbę odnalezienia dokumentu, którego chce od niego Ümit. Cevahir postanawia osobiście poprosić Melek, żeby wróciła do pracy. Kobieta ponownie odmawia.