Elif

Arzu wychodzi za mąż za Ümita. Erkut o mały włos nie zostaje potrącony przez samochód. Ratuje go Murat. W zamian mężczyzna proponuje mu pracę, dzięki czemu Murat staje się szpiegiem Ümita. Rodzina Emiroglu jest w szoku na wieść o ślu