Elif

Wszystko wskazuje na to, że rodzina Emiroglu znalazła nowy dom. Arzu proponuje Selimowi, żeby sprzedał jej akcje firmy. Arzu wykorzystuje każdą okazję, żeby poniżyć domowników. Selim traci nad sobą panowanie i atakuje kobietę. Murat zgadza się