Elif

Veysel zdradza Muratowi, że pobito go i grożono mu z powodu długów. Erkut wysyła ludzi za Ümitem, chce go odnaleźć zanim zrobi to Veysel. Arzu zmienia zdanie i zatrzymuje Goncę jako służącą. Murat źle się czuje z długiem u Ayli. Okazuje s