Elif

Arzu postanawia odzyskać należną jej część majątku. Razem z Ümitem udaje się do holdingu Doruklar, gdzie każe Goncy podpisać dokument znoszący dyspozycję Necdeta. W tym samym czasie do holdingu przyjeżdża Selim przekonany, że zastanie tam Ü