Elif

Projekt Taylana i Elif zostaje wybrany do międzyszkolnego konkursu. Nie cieszą się tym jednak tym długo chłopcy ze starszej klasy mają pretensje, że zajęli ich miejsce i każą im się wycofać. Dzięki pomocy Orhana Yusuf zostaje uniewinniony i wychodzi