Elif

Erkut odbiera z więzienia osobiste rzeczy Serdara. Jest wśród nich list, który Serdar napisał do Arzu. Gonca widzi w tym okazję do zemsty na Arzu i wysyła go do niej. Po przeczytaniu listu Arzu jest zdruzgotana. Natychmiast wyrzuca &Uum