Elif

Beril umyślnie podstawia nogę Elif tak, że dziewczynka przewraca się na makietę domu i jej praca zostaje zniszczona. Gonca postanawia, że firma Doruklar stanie do przetargu, na wygraniu którego tak bardzo zależy rodzinie Emiroglu. Ümitowi