Elif

Elif i Zeynep odwiedzają Selima w więzieniu. Selimowi udaje się namówić Elif, aby wyprawiła urodziny. Gonca wkrada się do rezydencji Necdeta, skąd wynosi trochę złota i biżuterii. Asuman namawia Erkuta na spotkanie. Próbuje go skłonić d