Elif

Gonca znajduje dowody na to, że Serdar ją oszukiwał. Kobieta proponuje Asuman, żeby została jej informatorką. Rodzica Emirolu i ich bliscy świętują pierwszy dzień Elif w nowej szkole. Podczas kolacji Arzu podstępem wywabia dziewczynkę z domu. Odurza