Elif

Kasim zostaje zatrzymany przez policję. Melek udaje się namówić Ferhata do złożenia zeznań. Yusuf zostaje zwolniony z więzienia. Melek uświadamia koleżankom jak bardzo pomyliły się w stosunku do Yusufa. Gonca przyjeżdża na budowę, gdzie dowiad