Elif

Melek błaga Veysela, żeby oddał jej Elif, ten jednak stawia żądania, których ona nie jest w stanie spełnić. Veysel wyprowadza Elif z domu i ukrywa ją przed Melek. Znowu zaczyna szantażować Arzu, a ta obiecuje, że da mu pieniądze.