Elif

Aliye, mimo sprzeciwu syna, przekazuje Selimowi swoją biżuterię. Teraz on ma dysponować kosztownościami. Gonca prosi Serdara, żeby pokazał jej nowy dom. Ten próbuje odwieść żonę od tego pomysłu. Podczas nieobecności Arzu, Serdar przeszukuje je