Elif

Okazuje się, że to holding Emirolu będzie musiał ponieść koszty strat powstałych w wyniku wypadku. Serdar cieszy się, że udało mu się jeszcze bardziej pogrążyć Selima. Cevahir proponuje Melek, że odwiezie ją do domu, ta jednak zdecydowanie odmawia. P