Elif

Po aresztowaniu Necdeta, Gonca wypędza Arzu z domu. Arzu nie ma pieniędzy, ani miejsca, w którym mogłaby się zatrzymać. Zwraca się o pomoc do Erkuta. Mężczyzna prowadzi ją do mieszkania, które wynajął dla Asuman. Z powodu zaległości, El