Elif

Koray ogłusza i obezwładnia Selima. Rodzina Emirolu cieszy się z odnalezienia Tue. Zeynep bezskutecznie próbuje skontaktować się z Selimem, jest coraz bardziej zaniepokojona przedłużającą się nieobecnością męża. Arzu proponuje Asuman, że nie w