Elif

Stan Veysela jest krytyczny. Murat postanawia jednak nie informować o tym rodziny, aby mogli nacieszyć się odzyskaniem Elif. Dziewczynka opowiada domownikom, co działo się z nią w czasie rozłąki...