Elif

Veysel dowiaduje się o stanie Zeynep i przychodzi do rezydencji Emiroglu. Zeynep, Selim i Kenan dowiadują się o tym, że Veysel sprzedał dom i restaurację Melek. Po przeszukaniu przez policję domu Cemala, Necdet chce zerwać z nim umowę i zabrać Elif.