Elif

Selim czyta wiadomość od Serdara. Nie może uwierzyć, że Tugcze nie jest córką Kenana. Arzu aranżuje napad na rezydencję Necdeta. Organizuje wszystko tak, by Serdar rzekomo uratował Goncę przed napastnikami...