Elif

Arzu próbuje przekonać Kenana, że jego oskarżenia są bezpodstawne. Tugcze wybudza się po operacji. Stan dziewczynki jest bardzo dobry. W restauracji Melek zjawia się człowiek Necdeta. Wypytuje Feride o Murata...