Elif

Bliscy czuwają przy łóżku Selima. Kenan uważa, że za zamachem stoi Necdet. Aliye powstrzymuje go jednak przed podjęciem stanowczych działań. Arzu zamierza wykorzystać Serdara do swoich celów.