Elif

Okoliczności wypadku Arzu pozostają tajemnicą. Kobieta wciąż nic nie pamięta. Kenan zdaje sobie sprawę, że nie udaje. Arzu zostaje wypisana do domu, zachowuje się zupełnie inaczej niż wcześniej - jest serdeczna i uczynna. Murat nie wierzy, że Seyda m