Elif

Birce próbuje pogodzić Asl i Kerema, jednak jej działania przynoszą odwrotny rezultat. Fidan zdobywa noże, które mają posłużyć do zaatakowania Melek i obezwładnienia Gwiazdy i Çiek. Więźniarki bezskutecznie próbują odwieść