Elif

Tufan w tajemnicy przed Jülide zabiera Emirhana w swoje rodzinne strony. Kiedy domownicy zauważają nieobecność chłopca, natychmiast rozpoczynają poszukiwania. Jülide przyznaje się, że mogła przewidzieć plany Tufana.