Elif

Wskutek wypadku samochodowego Mahirowi nie udaje się dojechać na widzenie na czas. Zawiedziona Melek pogrąża się jeszcze bardziej. Hümeyra dowiaduje się o widzeniu w więzieniu i postanawia zawieźć tam Elif. Niestety docierają na miejsce w ostatn