Elif

Tufan zmusza Emirhana, by strzelał do balonów. Chłopiec robi to z niechęcią. Gdy niechcący trafia i zabija mewę, przychodz Şafak. Zabiera zapłakanego chłopca do domu. Jülide jest załamana, że Emrihan powoli upodabnia się do Tufana. Melek